Luxury Leads bundelt luxeproducten, die via diverse online platforms op een stijlvolle en uniforme manier worden aangeboden. Het gaat telkens om een unieke selectie van luxeproducten, zoals vastgoed, wagens en boten. Luxury Leads zorgt er voor dat potentiële kopers in hun zoektocht geen hinder ondervinden van overbodige info. Verkopers en consumenten vinden elkaar dus sneller, wat finaal meer efficiënte leads oplevert.